ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

www.joepapahf.hu

Szolgáltató Adatai

A szolgáltató neve: Soós József egyéni vállalkozó, Joe Papa Healthy Food

A szolgáltató székhelye: 2030 Érd, Imre u. 36.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság Adatvédelmi nyilvántartási száma: nem szükséges

A szerződés nyelve: magyar

Megrendelő: a www.joepapahf.hu weboldalra regisztráló és a www.joepapahf.hu weboldalon található bármely szolgáltatást igénybe vevő személy.

Az online fizetést az OTP Simple Bussines csomagja biztosítja, a számlázás a számlázz.hu weboldalon keresztül történik, ezen szolgáltatások felhasználási feltételeihez, az Otp és a számlázz.hu Általános Szerződési Feltételei a mérvadók. Ha megrendelőnek, ezen szolgáltatásokkal kapcsolatosan panasza, problémája van, a fent említett szervekkel kell felvenni a kapcsolatot.

Alapvető rendelkezések

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Regisztráció, a felek közötti jogviszony

A weboldalon történő vásárlás, szolgáltatás igénybevétele kizárólag megrendelői regisztrációval lehetséges, ami az első vásárlást megelőzően szükséges. A későbbi rendelések, a már létrehozott regisztrációs fiókon keresztül bonyolíthatók. A regisztráció megkönnyíti a vásárlást és az esetleges kedvezmények igénybevételét.

A www.joepapahf.hu weboldalon történő regisztrációval a Megrendelő kijelenti, hogy elfogadta a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és tudomásul veszi, hogy akár az ételkiszállítás, akár a táplálkozási tanácsadói szolgáltatás vagy a Felek közötti jogviszonyt a jelen ÁSZF szabályozza. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy semmilyen szolgáltatást nem tud igénybe venni.

 

Adatkezelési szabályok

A weboldal használata, valamint a weboldal által kínált termékek és szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás feltételeit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, mely a www.joepapahf.hu /adatvédelem oldalon érhető el.

A Megvásárolható termékek köre

A weboldal (mint webáruház) készételeket, élelmiszereket, italokat forgalmaz és táplálkozási tanácsadást nyújt. A termékekről megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek. Az ételek összetevőinek leírása valamennyi menü mellett megtalálható.

Változtatás joga 

A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa nyújtott szolgáltatások és megvásárolható ételek körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. A Szolgáltatónak az adott termék vagy szolgáltatás adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék vagy szolgáltatás árának a weboldalon közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a weboldalon történt megjelenítés időpontjától hatályos. A változtatások a már megrendelt termékek vagy szolgáltatások árát nem érintik.

Az oldalon feltüntettet árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak, kivéve, ha az ÁFA külön feltüntetésre kerül. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót.

Az ételek házhozszállításának költségét a feltüntetett árak tartalmazzák.

Akciók

Amennyiben akció kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Megrendelőket az akció időtartamáról.

A Szolgáltató bizonyos, általa kiválasztott alkalmakkor vagy időszakonként kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosíthat kupon, vagy egyéb formában. Kupon akciók esetén a termék vételárának részben vagy egészben történő megfizetése az internetes felületen a kupon adatainak megadásával is lehetséges. A kuponok, vagy egyéb akciók felhasználási feltételeinek egyéb részleteit az aktuális akció feltételei tartalmazzák.

  1. Ételrendelés és ételkiszállítás

Vásárlás menete

A Megrendelő a megrendelés leadása előtt köteles ellenőrizni, hogy a település ahová a házhozszállítást kéri, szerepel-e a Szolgáltató aktuális szállítási területei között, mert a Szolgáltató csak az ott szereplő településekre fogad el rendelést. A lista megtalálható a „Városok” menüpontban a www.joepapahf.hu weboldalon.

További információk az ételek eltarthatóságáról az elfogadott utalványokról, az ételek kiszállításáról az „Információk” menüpontban találhatók.

 

 

Regisztráció és Rendelés menete

Miután e-mail címünkkel regisztráltunk, az oldalon, a „Városok” menüpont ellenőrzése után keressük ki az általunk választott menüket/ételeket, smoothie-kat. Jelöljük ki mely napokon, mely menü variációt szeretnénk, és jelöljük be azon napokat is, amikor szeretnénk házhozszállítást kérni, majd tegyük a terméket/termékeket a kosárba. Ha végeztünk, tekintsük meg és ellenőrizzük le a kosár tartalmát, majd ha minden finomság benne van, amit megkívántunk, töltsük ki a város adatait, ahová a szállítást kértük és mehetünk is tovább a fizetés menüponthoz, ahol töltsük ki a megrendelő adatait. Az adatok megadásánál fontos a pontosság. Ha minden adat rendben van, kattintsunk a folytatásra. Amennyiben a „Köszönjük, hogy minket választottál!” üzenet jelenik meg, rendelése sikeres, melyet visszaigazoló e-mail-ben megerősítünk.

Elállási jog

A weboldalon történő regisztrációval létrejött szerződéses jogviszony alapján, az ételek megrendelésével, a Megrendelő köteles a termék árát megfizetni. Ételrendelés esetén a megrendelés az étel árának kifizetése nélkül lemondható a megrendelést megelőző nap 13.00 óráig. Hétvégén, szombat 13:00 óráig mondható le a következő hét hétfőre rendelt étel/ek . A megrendelt ételek vásárlásától nem lehetséges az elállás, mert a Szolgáltató termékei nem tartós élelmiszerek, a gyorsan romló termékek pedig higiéniai és egészségügyi okból, természetüknél fogva vissza nem szolgáltatható termékek, melyek esetén a fogyasztót elállási jog nem illeti meg (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet).

Szavatosság

A Szolgáltatótól megvásárolható készételek az előhűtéses (nem fagyasztott) technológiának köszönhetően megfelelő, hűtött tárolás mellett (+4 Celsius fokon) 72 óráig biztonságosan eltarthatók.

  1. A felek közötti jogviszony

A megrendeléseket a weboldal automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a Megrendelő később visszanézheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a weboldalon keresztül eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén megrendelésről a megrendelés számának ismeretében a Szolgáltató másolatot küld elektronikus formában.

Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, a Szolgáltató, valamint a Megrendelő közötti, a hogy vásárlóregisztrációs megrendelési adatai között szereplő email címen vagy történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

A megrendelések leadása a weboldal online felületén lehetséges. A weboldalon tett megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Megrendelő a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a weboldal felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Megrendelőt terheli.

Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására a vásárlási folyamat végén, a fizetési mód kiválasztását követően megjelenő „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetőség. Az adatok javításához a „Szerkeszt” gombot kell használni, javítania és kívánt lépésre visszatérni. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni az „Adataim” menüpontban. A „Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, vagy akár törölhető. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell a [email protected] email címen.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Érd, 2021. február 4.